หัวหน้างานสำนักงาน ประจำโรงงานอ.แม่จัน จ.เชียงราย

สมัครงาน งาน หางานใหม่ หัวหน้างานสำนักงาน ประจำโรงงานอ.แม่จัน จ.เชียงราย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดเชียงราย – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม… / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ 3. มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานสำนักงาน / งานบริหารทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย จังหวัด เชียงราย วิธีการรับสมัครงาน 1.สมัครผ่าน JobTH 2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@hotmail.com 3.ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท 4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่เทเวศร์) 5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณรัตน…

16 July 2015 | 7:15 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments