หัวหน้างานสำนักงาน (ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

สมัครงาน งานใหม่ หัวหน้างานสำนักงาน (ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย โรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอ…าหารสำเร็จรูปอื่นๆ สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าล่วงเวลา ประกันอุบัติเหตุหมู่/ประกันชีวิตหมู่ ค่ารักษาพยาบาลปีละ 15,000 บาท ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือค่าที่พัก(กรณีโรงงาน) เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น “ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์” (กรุงเทพ) ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร) ตำแหน่ง : หัวหน้างานสำนักงาน (ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เช…

5 October 2015 | 10:30 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments