หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร)

หางาน งานว่าง หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – น้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. จัดทำรายงานการประชุมระบบคุณภาพและที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ-รวบรวมเอกสารในระบบคุณภาพ 3. ดำเนินการแก้ไข-ปรับปรุงตามใบ DAR ที่หน่วยงานอื่นๆร้องขอ 4. จัดทำและ Update Master List ให้ทันสมัย 5. ติดตามและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกีี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 6. จัดทำ-มีส่วนร่วมในการรับ Audit จากหน่วยงานภายนอก 7. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 ตามตกลง ค…บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 68 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใ…

8 October 2016 | 10:48 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments