หัวหน้างานไม้ดอกไม้ประดับ(ประจำสวนลาว)

งาน งานใหม่ หัวหน้างานไม้ดอกไม้ประดับ(ประจำสวนลาว)

บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด ดำเนินธุรกิจสวนส้ม จำหน่ายส้ม และต้นกล้าส้มสายพันธ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รับบริการแว๊กซ์ส้ม รวมทั้งบริษัทในเครือ ที่ดำเนินกิจการทางด้านการเกษตร ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศและธุรกิจอื่นๆ กรณีทีีมีการนัดสัมภาษณ์งาน ทางบริษัทฯมีเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อมาสัมภาษณ์งาน *** หมายเหตุ จะต้องนำตั๋วรถและสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารมาแสดงในวันสัมภาษณ์งานด้วย *** กรุณาสมัครเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้นทางบริษัทจะพิจราณาตำแหน่งงานอื่นให้กรณีคุณส…มบัติตรงตามตำแหน่งนั้นๆ หัวหน้างานไม้ดอกไม้ประดับ(ประจำสวนลาว) ดูแลเกี่ยวกับงานไม้ดอกไม้ประดับภายในสวน ปรับปรุงพัฒนางานในสายงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิการศึกษา จบ ป.ตรี ด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถทำงานในสวนและควบคุมดูแลงานของคนงานในสวนได้ 4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และตั้งใจทำงาน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได้ 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 6. ทำ…

12 February 2016 | 4:30 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments