หัวหน้างาน RD&QC (ประจำที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

สมัครงาน งาน มองหางาน หัวหน้างาน RD&QC (ประจำที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม….ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท 4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่เทเวศร์) 5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณรัตนา) 02-6289100-8 ต่อ 210 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ติดต่อ : คุณรัตนา กิจจรูญ 173 ถนนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ :02-628-9100-8 Fax : 02-628-9109…

17 August 2015 | 7:20 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments