หัวหน้าจัดซื้อ (เขตดุสิต)

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าจัดซื้อ (เขตดุสิต)

บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด – ดุสิต, กรุงเทพฯ – ประสบความสำเร็จ ทันเวลาและประหยัดเวลา ได้ผลกำไรตามเป้าหมาย พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นท่านที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ดีกว่าให้กับอนาคต นึกถึงเรา “บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด” หัวหน้าจัดซื้อ (เขตดุสิต) **ลูกค้าดำเนินประเภท รับเหมาก่อสร้างงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน** 1.วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 2.กำหนดวิธีและกระบวนการในจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก 3.ร่วมกับผู้ใช้งา…นในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ 4.เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านของราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 5.คัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการทำงาน อัตรา 1 เงินเดือน 30,000-50,000 สวัสดิการ ตามกระทรวงแรงงาน 1. เงินเดือน 2. กองทุนประกันสังคม 3. กองทุนเงินทดแทน 4. ประกันอุบัติเหตุ 5. ค่าล่วงเวลา(OT) 6. ค่าเดินทาง + ค่าน้ำมันรถ 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง 8. ค่าครองชีพ 9. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพ…

5 November 2015 | 7:51 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments