หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)

งาน หางานใหม่ หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)

Univentures PCL – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – **ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557** RESPONSIBILITIES วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายของอาคาร ดูแลเอกสารด้านช่างของอาคาร QUALIFICATIONS เพศชาย อายุ 26-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 5 ปี ประเภทธุรกิจ วิศวกรรม SKILLS PREFERRED Engineering: Construction Monitoring Engineering: Electronics Engineering: Quality Management System EXPERIENCE REQUIRED: 5 ปี EDUCATION PREFERRED คณะวิศวกรรมศาสตร์ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY THIS POSITION IS FOR MALES ONLY AGE PREFERRED:FROM 26TO 30…

21 July 2018 | 7:46 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments