หัวหน้าช่าง

รับสมัครงาน มองหางาน หัวหน้าช่าง

กรุงเทพฯ – บริษัท ราชา โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม อาคารที่พักอาศัย Asoke Residence Grand Mercure รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : หัวหน้าช่าง อัตราที่รับ : 1 อัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่ร…ับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด 3.ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีเพียงพอและพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอ ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 4.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์ ระบบสุขาภิบาล 5.แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า 6.ควบคุม ดูแลช่างอาคาร 7.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 25-45 ปี – ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป – ผ่านงานซ่อมบำรุงประจำอาคารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สวัสดิการ : – ประกันสังค…

16 December 2016 | 8:20 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments