(หัวหน้าทีมขายประกันสาขา) Team Leader CSI ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (CG)

หางาน หางาน (หัวหน้าทีมขายประกันสาขา) Team Leader CSI ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (CG)

จังหวัดเชียงใหม่ – ทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 2,000 บาท) – เงินช่วยเหลือบุตร – โบนัส, ปรับเงินเดือน – วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี – ยูนิฟอร์ม – งานเลี้ยงสังสรรค์ – ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน – เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : (หัวหน้าทีมขายประกันสาขา) Team Leader CSI ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (CG) รายละเอียดของงาน • เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยด้วยวิธีการนำเสนอขายตามที่กำหนดไว้ และเลือกแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและบริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย • ปฏิบัติตามกิจก…รรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ • บริหารจัดการการขายและช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการขายภายในสาขาที่ได้รับมอบหมาย • รวบรวมและจัดเก็บใบคำขอประกันของลูกค้า รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป • เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการขาย ผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการต่างๆ • ประสานงานกับคณะทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า • สรุปและจัดทำรายงานด้านการขายทั้งจ…

24 September 2016 | 10:08 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments