หัวหน้าทีมขายออนเทรด-ร้านค้าหลัก(ภาค1-วัฒนา,ภาค 5-เชียงใหม่)

สมัครงาน มองหางาน หัวหน้าทีมขายออนเทรด-ร้านค้าหลัก(ภาค1-วัฒนา,ภาค 5-เชียงใหม่)

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ะสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก วิเคราะห์ และประเมินผลตอบรับของร้านค้า และผู้บริโภค ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท และของคู่แข่ง รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมการขายของบริษัทต่อไป ควบคุมเ…ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://career.thaibev.com/ ติดต่อสอบถาม คุณจุฑารัตน์ สุขตลอดกาล โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 RESPONSIBILITIES วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์แล…

7 April 2017 | 6:42 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments