หัวหน้าทีมคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) 3 ตำแหน่ง

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าทีมคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) 3 ตำแหน่ง

จังหวัดปราจีนบุรี – มารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ปฏบัติงานโรงานปราจีนบุรี วันจันทร์-เสาร์ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ ต้องการด่วน? ต้องการด่วน อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 3 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานขนส่ง งานคลังสินค้า * งานขนส่ง งานขนส่งและคลังสินค้า ระดับของตำแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตราเงินเดือน…วางแผนการรับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บ และวางแผนการจัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า , ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและจัดส่งสินค้า วางแผนการใช้พื้นที่การจัดเก็บภายในคลังสินค้าให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณการผลิตประจำวัน วางแผนการจัดส่งสินค้าให้มีความถูกต้อง ทันเวลา , การแก้ไขปัญหางานจัดส่งสินค้า พร้อมการรายงานผล ทวนสอบการบันทึกข้อมูลประจำวันตั้งแต่การรับสินค้า , การจัดเก็บสินค้า , การจัดส่งสินค้า , ข้อมูลการ Rescreen ของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นประจำทุกวัน วา…

18 September 2015 | 6:00 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments