หัวหน้าทีม-อีเว้นท์ (หลายพื้นที่)

รับสมัครงาน หางาน หัวหน้าทีม-อีเว้นท์ (หลายพื้นที่)

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ละภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท วางแผนงานการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการจัดหา Organizer การสรรหาและคัดเลือก PG Outsources เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กำหนดเป้าหมายการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Event โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหน ควบคุม ติดตามการดูแล รักษา และซ่อมแซม อุปกรณ์ (Non Theme) การจัดงาน เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, เต้นท์, ร่มและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชกา…รดูแลรักษาเงินสดของบริษัทอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในระบบและจัดทำรายงานยอดขายและกิจกรรมของคู่แข่ง QUALIFICATIONS ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้ ประเภทธุรกิจ การตลาด / โฆษณา EXPERIENCE PREFERRED: 3 ปี EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด SALARY Salary negotiable ปร…

29 June 2017 | 7:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments