หัวหน้าฝ่ายขาย ( ประจำสาขาบางใหญ่/นนทบุรี )

สมัครงาน งานว่าง หัวหน้าฝ่ายขาย ( ประจำสาขาบางใหญ่/นนทบุรี )

อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี – รองแรงงานว่าเป็นองค์กร ต้นแบบด้านดูแลพนักงานของจังหวัดสกลนคร ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายขาย ( ประจำสาขาบางใหญ่/นนทบุรี ) รายละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ/ขั้นตอนการทำงาน 1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายการตลาด 2. กำหนดและพัฒนาแผนทางการตลาด 3.กำหนดมาตรการ / นโยบายการบริการหลังการขาย 4. อนุมัติเจ้าหน้าที่ขายเข้าพบลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำสำหรับงานที่จะเข้าไปติดต่อ 5. อนุมัติแบบฟอร์มราคาและเงื่อนไขสินค้า 6. อนุมัติใบรับรายละเอียดของลูกค้า 7. วางกรอบและแนวทางการทำงานให้กับพนักงานฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าห…มาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 20,000-25,000 คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น) มีประสบการณ์ในงานขายมาอย่างน้อย 5 ปี (ถ้าผ่านงานตำแหน่งหัวหน้างานมาอย่างน้อย 1 ปี และมีประสบการณ์ในสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ถ้ามีประสบการณ์ในการวางระบบการขาย, การสร้างทีม, เส้นทางการขาย, พัฒนาทีมขาย และการเปิดร้านค้าใหม่และพัฒนาตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สา…

2 September 2015 | 10:30 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments