หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ประจำรง.ที่ปราจีนบุรี)

สมัครงาน มองหางาน หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ประจำรง.ที่ปราจีนบุรี)

ตำบลดงขี้เหล็ก, อำเภอเมืองปราจีนบุรี, จังหวัดปราจีนบุรี – าพ (ประจำรง.ที่ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ควบุคมดูแลให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการควบคุมคุุณภาพ การตรวจสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ – ควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน – สามารถตรวจสอบ ทำแล็บ หาสารอัลฟ่าทํอกซินได้ – ประจำ โรงงาน ผลิตถั่วมารูโจ้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว…ข้อง หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now) E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC) 1168/19 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02-679-8886-7,ต่อ 411-412, 02-679-9334-6 แฟกซ์ : 02-679-9339…

6 March 2017 | 11:42 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments