หัวหน้าฝ่ายควบคุมและประมาณราคา

รับสมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและประมาณราคา

บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด – จังหวัดชลบุรี – บบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของลูกค้าร่วมกับวิศวกร เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้ว จึงส่งแบบให้กับวิศวกรทำการก่อสร้าง. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้าง เพื่อให้ใช้วัสดุตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร การประมูลและเจรจาต่อรอง (Bidding and Negotiation) บริหารงานก่อสร้าง (Construction Administration) อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปี คือ งานปร…ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 1 สถานที่ทำงาน: ในซอยเรวดี 69 และสามารถเดินทางไปชลบุรีได้ เงินเดือน: ตามโครงสร้าง เพศชาย/หญิง อายุ 40ปีขึ้นไป – วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตย์/ก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์การทำงาน 4 ปีขึ้นไป – สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop, Auto Cad, Sketch Up และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และมนุษย์สัมพันธ์ดีและอดทนต่อ สภาวะการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี – สามารถออกแบบให้สอดคล้องตามหลักวิศวกรแล้วทำให้การก่อส…

26 June 2017 | 2:01 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments