หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / ต่างประเทศ

งาน หางานใหม่ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / ต่างประเทศ

ไทย – สบการณ์ในการบริหารระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง นำเข้า ส่งออก และบัญชีรายชื่อ Vendor List 3 ปีขึ้นไป 3. พูดภาษาอังกฤษได้ดี / คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 หรือ TOEFL 550 คะแนน 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นผู้นำ รับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ทัศนคติดี มีไหวพริบแก้ปัญหาได้ดี 6. มีประสบการณ์ในระบบ ISO 9001: 2008 เป็นอย่างดี ติดต่อ คุณฉัตรแก้ว สมเจริญวัฒนา สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าน้ำมัน, ค่าอาหาร, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ชุดฟอร์มบริษัท, โบนัสประจำปี อื่น ๆ วิธีกา…1 บริหารจัดการภายในหน่วยงานจัดซื้อ 2 จัดทำสรุปการจัดซื้อ ประจำเดือน 3 อนุมัติใบสั่งซื้อ, แบบคัดเลือก ประเมิน Supplier, AVL 4 ประชุมร่วมกับฝ่ายขาย, ผลิต, คลัง เพื่อจัดเตรียมความต้องการวัตถุดิบ 5 ประชุมร่วมกับ Supplier รวมถึงออกเยี่ยม หรือ ตรวจประเมิน Supplier กรณีพบปัญหา 6 ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดแนวทางในเรื่องการสั่งซื้อ และการควบคุมต้นทุน จังหวัด นครปฐม อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน 22,000-40,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 28 ปี 2. มีประ…

10 April 2016 | 10:59 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments