หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

รับสมัครงาน หางาน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด – จังหวัดชลบุรี – รายละเอียดของงาน 1. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ) 2. Marketing Executive 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาบัญชี บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถปฏิบัติงานที่ตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะหลากหลาย , ความสามารถเฉพะตัวสูง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีปร…ะสบการณ์งานจัดซื้อต่างประเทศ เช่นเครื่องจักร , อะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น สวัสดิการ – ประกันสังคม -ประกันชีวิตและ อุบัติเหตุ (เฉพาะ Staff เมื่อทำงานครบ 1 ปี) -เสื้อฟอร์มบริษัท เมื่อผ่านทดลองงาน จำนวน 3 ตัว (เฉพาะ Staff) -ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง) -เบี้ยขยัน (เฉพาะพนักงานรายวัน) -อบรม หรือสัมนาภายใน ภายนอกบริษัท (ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี หรือกรณีพิเศษ) – โบนัสประจำปี (อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป) – กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี – ห้องพยาบาล-เวชภัณฑ์-ตรวจสุขภาพปี – เงินช่วยเหลือค่าที่พัก (เฉ…

1 October 2015 | 5:07 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments