หัวหน้าฝ่ายบัญชี / รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ประจำกรุงเทพฯ)

รับสมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี / รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ประจำกรุงเทพฯ)

บริษัท เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าย LED หัวหน้าฝ่ายบัญชี / รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ประจำกรุงเทพฯ) ควบคุมการทำงานด้านบัญชีทั้งหมด:- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย และรายงานเงินสดย่อย จัดทำเช็ค และใบหัก ณ ที่จ่าย จัดทำ ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30 ประจำเดือน จัดทำงบการเงินประจำปี และประมาณการ อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ ประกันสังคม, ปรับเงินเดือน, วันหยุดประจำปี โบนัสประจำปี (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี-โท ด้านบัญชี 2. อายุไม่ต่ำกว่า… 25 ปี 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 – 5 ปี 4. สามารถจัดทำเอกสารทางบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี 5. สามารถวางแผนและควบคุมการทำบัญชีได้อย่างดี 6. สามารถกำหนดขั้นตอนและระบบทางการบัญชีได้ดี 7. ปฎิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 8. หากสามารถลงนามด้านการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หมายเหตุ : * โทร.02-6818868 คุณมนตรี 087-7151668 / คุณสุดเขต 093-8629401 สถานที่ปฏิบัติงาน บริษํท เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด 1077 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 จังหวัด กร…

17 January 2016 | 8:26 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments