หัวหน้าฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่ขาย / จป.วิชาชีพ / ฝึกอบรมแะแรงงานสัมพันธ์

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่ขาย / จป.วิชาชีพ / ฝึกอบรมแะแรงงานสัมพันธ์

ตำบลโชคชัย, อำเภอโชคชัย, จังหวัดนครราชสีมา – ระเทศไทยและประเทศข้างเคียงได้แก่ ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม สวัสดิการ 1. ยูนิฟอร์มของบริษัท 2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 3. รถรับ-ส่งพนักงาน 4. บ้านพักพนักงาน 5. การเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย 6. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ 7. การเยี่ยมไข้กรณีคลอดบุตร 8. เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส 9. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท 10. การตรวจสุขภาพประจำปี 11. กิจกรรมกีฬาสี / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 12. ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่ขาย / จป.วิชาชีพ / ฝึกอบรมแะแรงงานสัมพันธ…์ รายละเอียดของงาน เจ้าหน้าที่ขาย – งานขายและบริการหลังการขาย – บริหารความพึงพอใจของลูกค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ – ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท – สั่งซื้อเหล็กรูปพรรณ,งานสั่งทำ,งานระบบNGVเครื่องใช้สำนักงาน – เครื่องมือ,เปรียบเทียบราคา ,เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อ – จัดทำ PO/PR ในการสั่งซื้อและตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน – สรรหาและคัดเลือกผู้ขายและวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน – ประเมินผู้ขายทุก 6 เดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ขายให้เป…

18 January 2017 | 11:49 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments