หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งาน งานใหม่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี

กรุงเทพฯ – า สามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 15189 :2007 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 28 ก.ย. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 35,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : – จัดทำบัญชีรับ-จ่าย – บริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี – จัดทำเงินเดือน และประกันสังคม – ควบคุมการเบิกจ่าย เงินสด เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆ – ออกใบแจ้งหนี้ – บริหารงานบุคคล ดูแลความประพฤติ – สามารถเซ็นต์ปิดงบบริษัทได้ – ควบคุม… to service recipients. สถานพยาบาลเจตนิน เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่างครบวงจร ประกอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน/ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ ห้องปฏิบัติการพันธุศาตร์ ห้องปฏิบัติการทั่วไป ห้องผ่าตัด ห้องพักผู้ป่วยใน และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี่การรักษา สามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย…

28 September 2016 | 10:43 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments