หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ – สนามกอล์ฟ ชลบุรี

งาน หางานใหม่ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ – สนามกอล์ฟ ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – Location: ชลบุรี (มีที่พักให้) Salary: 30,000 – 40,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร Qualifications: เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบและมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, งาน safety เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงานธุรการของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในระดับบริหารในบริษัทฯขนาดกลางไม่น้อยกว่า 5 ปี ดูต่อ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สา…ขาวิชาที่ต้องการ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ ประเภทของงาน งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป * งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์ * งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร ระดับของตำแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก ชลบุรี อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้อง…

22 December 2015 | 7:33 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments