หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )

งาน ค้นหางาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานประจำโรงงาน และเพื่อรองรับการขยายกิจการหลายตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร ) – วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ – กำกับดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากรของหน่วยงานทั้งหมด ( 6 สาขา) – จัดทำแผนการพิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนและกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสม – รับผิดชอบในการพัฒน…ามรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคลและระบบบริหารการจัดการ เป็นอย่างดี 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน 4. มีทักษะด้านการเจรจา สื่อสารที่ดี (เป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี) 5. มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี รอบคอบ กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเมตตา เข้าใจผู้อื่น ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมสูง 7. มีความคล่องตัวสูงและชอบความท้าทายที่จะประสบความสำเร็จ 8. ** ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบุคคลโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร…

18 August 2017 | 3:48 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments