หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา

รับสมัครงาน หางาน หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา

กรุงเทพฯ – คา รายละเอียดของงาน 1. ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการ 2. ถอด BOQ. ของโครงการ 3. คำนวณต้นทุนโครงการเพื่อทำใบเสนอราคา 4. เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต้นทุนโครงการ 5. วางแผนการทำงานภายในฝ่าย สรุป ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ อนุปริญญา (ปวส.) – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง…นึ่ง ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ภายใต้การนำของ คุณชัยวัฒน์ พลอึงรัตนวงศ์ ประธานกรรมการ ดังที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า ผลิตภัณฑ์ และทีมงานที่มีคุณภาพ” ฉะนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจในคุณภาพ ความสวยงาม คงทน แข็งแรง และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเรา สวัสดิการ – ประกันสังคม – โบนัส – เงินสมทบกองทุน – เงินกู้ยืมพนักงาน – เงินรางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน – เบี้ยขยัน – เครื่องแบบพนักงาน – เที่ยวประจำปี 1 ครั้ง ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประมาณรา…

25 September 2016 | 10:58 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments