หัวหน้าฝ่ายผลิต

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าฝ่ายผลิต

กรุงเทพฯ – . ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. การศึกษา ป.ตรี สาขา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม วิศวอุตสาหการ 3. เคยผ่านงานการควบคุมไลน์ผลิตมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี 5. สามารถบริหารงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.โบนัสประจำปี 2.เสื้อฟอร์ม 3.การตรวจสุขภาพประจำปี 4.กองทุนเงินทดแทน 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.กองทุนประกันสังคม 7.ห้องพยาบาล 8.การแข่งขันกีฬาประจำปี 9.โรงอาหารราคาควบคุม 10.การแจกของขวัญ 11.และเลี้ยงสังสรรค์ป…1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุม กำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับปริมาณงาน 4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ และของลูกค้า , ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด คุณสมบัติผู้สมัคร 1…

17 June 2016 | 7:16 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments