หัวหน้าฝ่ายผลิต/Production Leader (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางกะดี จ.ปทุมธานี)

หางาน งานว่าง หัวหน้าฝ่ายผลิต/Production Leader (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางกะดี จ.ปทุมธานี)

ตำบลบางกะดี, อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี – Transportation in major area, Provident Fund, Group Life Insurance, Recreation Activities, Opportunity for oversea training, Reimbursement in any occasion such as Wedding, Child Birth, Funeral Welfare ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายผลิต/Production Leader (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางกะดี จ.ปทุมธานี) รายละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ; 1.ควบคุม ดูแล และอบรมพนักงานฝ่ายผลิตภายใต้การควบคุม ให้สามารถปฏิบัติงานตรงตามกฎระเบียบและมาตรฐานของบริษัท 2.ควบคุมและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3.จัดท…ำข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานสรุปในแต่ละวันส่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 5 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 37 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมคนงานฝ่ายผลิตไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน…

12 September 2017 | 10:44 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments