หัวหน้าวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ / Quality Control Supervisor

หางาน หางาน หัวหน้าวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ / Quality Control Supervisor

Supalai Public Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures /Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข Qualifications ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพ 10 ปีข…

18 October 2016 | 7:20 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments