หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ตาก.จ.จันทบุรี, จ.ราชบุรี, จ.ชุมพร,จ.ลำปาง)

หางาน หางาน หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ตาก.จ.จันทบุรี, จ.ราชบุรี, จ.ชุมพร,จ.ลำปาง)

ไทย – ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – สังสรรค์ประจำปี – รางวัลอายุงาน ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ตาก.จ.จันทบุรี, จ.ราชบุรี, จ.ชุมพร,จ.ลำปาง) รายละเอียดของงาน -บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภ…ายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า -จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน จันทบุรี (ต.วัดใหม่), ราชบุรี (ต.เจดีย์หัก), ชุมพร (ต.นาชะอัง), ลำปาง (ต.ชมพู), ตาก (แม่สอด) หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 5 ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา: ปวส.- ปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีปร…

12 January 2017 | 11:45 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments