หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.บุรีรัมย์)

งาน งานใหม่ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.บุรีรัมย์)

จังหวัดบุรีรัมย์ – ให้บริการขนส่งในประเทศ ระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – รางวัลอายุงาน – เงินรางวัลตามผลงาน – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.บุรีรัมย์) รายละเอียดของงาน -บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค…้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า -จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา: ปวส.- ปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังก…

1 April 2017 | 10:56 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments