หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.สมุทรปราการ)

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ – ให้บริการขนส่งในประเทศ ระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – รางวัลอายุงาน – เงินรางวัลตามผลงาน – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.สมุทรปราการ) รายละเอียดของงาน -บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งส…ินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า -จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี สามาร…

10 April 2017 | 10:37 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments