หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ยโสธร)

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ยโสธร)

จังหวัดยโสธร – ให้บริการขนส่งในประเทศ ระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – รางวัลอายุงาน – เงินรางวัลตามผลงาน – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ยโสธร) รายละเอียดของงาน – บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล – วางแผนการจัดส่งสินค้าภ…ายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง – จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน – สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า – จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อัตรา เงินเดือน 1 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีใจรักง…

9 May 2017 | 10:24 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments