หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ปราจีนบุรี)

สมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล – วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง – จัดทำตารา…งการทำงานของพนักงาน – สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า – จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (สาขา จ.ปราจีนบุรี กำลังจะเปิดดำเนินการในเดือน กันยายน 2558) 200/24 ม.9 โครงการ เค ปาร์ค ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับห…

15 August 2015 | 10:31 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments