หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้า

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้า

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – ละอื่นๆ และได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าภายใต้ชื่อ “ชาร์ป” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2517 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท กรุงเทพการไฟฟ้า จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 537/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานจากถนนสาธุประดิษฐ์ มาสร้างโรงงานใหม่ที่ได้มาตรฐานขึ้นที่เลขที่ 64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และใช้ชื่อโรงงานแห่งใหม่นี้ว่า “บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ” ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” โดยมีช…ัทฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก บริษัทชาร์ปญี่ปุ่นก่อนจึงนำออกจำหน่ายผ่าน “บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด” ส่วนการบริหารภายในบริษัทฯ นั้น ผู้บริหารตลอดจนพนักงานและวิศวกรล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้น โดยมุ่งประเด็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและบริหารงาน และทำการรวบรวมมาตรฐานระบบงานทั้ง 3 ด้านคือ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย มาเป็นระบบมาตรฐานการบริหารงาน เฟดเดอรัล อีเลคตริค (Federal Electric Management System-FMS) หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้า 1.ดูแลและวิเคราะห์ผล…

22 June 2017 | 6:52 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments