หัวหน้าศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี

งาน งานใหม่ หัวหน้าศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – ‘s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth. สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี รายละเอียดของงาน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ พนักงานและงานในศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ปร…ิมาณรถยึดของสาขา/ภาค และศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) ตามนโยบายที่ได้รับ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ งานภายในศูนย์ประมูลรถยนต์ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ และเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ งานตรวจรับรถยึด, งานทะเบียนและการเงิน, งานขายรถยึดและประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานบริการลูกค้า/แก้ไขปัญหาของลูกค้า ของศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของธนาคาร ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ อาคารและสถานที่ศูนย…

3 June 2017 | 10:41 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments