หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม

งาน มองหางาน หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม

อำเภอนากลาง, จังหวัดหนองบัวลำภู – เราเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ลำดับที่ 47 ของประเทศไทย กำลังการผลิต40,000 ตันอ้อย/วัน (อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทในเครือประกอบด้วย 1.บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 2.บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด 3. บริษัทเอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ปจำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สวัสดิการบ้านพัก – ค่าครองชีพ – โบนัส – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ – ห้องพยาบาล – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือค่าฌาปาณกิจ – เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานบวช – ฝึกอ…บรม – อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม รายละเอียดของงาน 1. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 2. ควบคุมและลดการสูญเสียผลผลิต จากกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 3. สนับสนุน/ชี้นำ ทุกส่วนงานด้านการตอบสนอง/รองรับ ระบบมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณส…

28 May 2016 | 10:56 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments