หัวหน้าส่วนงานธุรการ Admin Supervisor

งาน งานใหม่ หัวหน้าส่วนงานธุรการ Admin Supervisor

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ” สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 69-71 ถนนเจริญกรุง กทม. ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท หลังจากที่ได้สั่งสินค้าจากบริษัทชาร์ปญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายระยะหนึ่ง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าหม้อหุงข้าวและพัดลมเป็นสิ่งจำเป็น และตลาดในเมืองไทยมีความต้องการสูง จึงได้คิดที่จะให้มีการผลิตสินค้าเหล่านี้ขึ้นเองภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยและยังเป็นการช่วยเพิ่มงานภายในประเทศอีก ด้วย เมื่อได้รับการยินยอมจากบริษัทชาร์ปญี่ปุ่นแล้ว ได้มีการปรึกษาหารือกันถึงรายละเอียดในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสินค้าแ…ำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.สวัสดิการด้านการประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก เจ็บป่วย และอุบัติเหตุ 6.วันลาพิเศษ โดยได้รับค่าจ้าง (อุปสมบท , สมรส , คลอดบุตร , พิธีณาปนกิจ , ลาเพื่อระดมพล และลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้) 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุ 9.ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (นอกเหนือ กองทุนประกันสังคม) และผู้ป่วยใน 10.เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเวร ค่าทักษะการเทหล่อ 11.เงินยืมสวัสดิการ และบริษัทฯ 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย 13.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เช่น สม…

5 August 2017 | 5:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments