หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)

ตำบลบ้านแก้ง, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-SG) รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท – จัดท…ำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ งานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปิดบัญชีได้ เคยมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถเดินทางไปเรียนงานต่างจังหวัดได้ วิธีการสมัคร 1.สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) 2.ส…

13 March 2017 | 11:16 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments