หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (ปัตตานี)

รับสมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี – ประกอบกิจการด้านอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ภายใต้ชื่อ “สามแม่ครัว” สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (ปัตตานี) รายละเอียดของงาน – ดูแล กำกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ – มีอำนาจการตัดสินใจในเบื้องต้น ทางด้านมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการบรรจุ – จัดสรรและดูแลาการใช้ทรัพยากรของฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อัตรา เง…ินเดือน 1 13,500 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีทางชีวภาพ, เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปี มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน พร้อมรับแรงกดดันได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัคร…

20 July 2016 | 10:56 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments