หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

งาน กำลังหางาน หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม – พาะโรงงาน) – เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต – กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ – กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร – การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม % Yield ในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะกับแผนการผลิต 3. จัดท…ำรายงานข้อมูลการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานทางด้านโรงงานผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคว…

20 October 2016 | 10:53 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments