หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

สมัครงาน งานว่าง หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – รฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม % Yield ในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะกับแผนการผลิต 3. จัดทำรายงานข้อมูลการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ่อพลับ… อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา 15,000 -17,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานทางด้านโรงงานผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 0-1 ปี และมีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอดทนสูง สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณประกาย ดอกไม้ โทร : 034-214-644…

25 May 2018 | 10:59 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments