หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

หางาน กำลังหางาน หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมที่ผลิตจากอลูมิเนียม สำหรับอาคารทั่วไปโดยเน้นอาคารสูงและขนาดใหญ่ เช่น ประตู หน้าต่าง และผนังกระจก สำนักงานใหญ่ สวัสดิการ – ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ AIA – สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – เงินช่วยเหลือ ฯ – โบนัส ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตรงตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่กำ…หนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้เรื่องแบบ และการอ่านแบบได้ มีความสามารถในการบริหารงานบุคลากรภายในสังกัดได้ มีความสามารถในการวางแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถปรับแผนงานเพื่อให้งานดำเนินการต่อไปได้โดยไม่เกิดความเสียห…

1 September 2015 | 10:15 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments