หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท ฟลิ้นท์ กรุ๊ป เป็นหนึ่ีงในกลุ่มบริษัทฟลิ้นท์ กรู๊ป ผู้นำด้านอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ เคมีสำหรับใช้ในโรงพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ มีสาขากว่า 100 ประเทศทั่วโลก สวัสดิการ – ประกันสังคม – โบนัส – ประกันชีวิต ตัวเองและสมาชิกในครอบครัวอีก 1 ท่าน – ค่าทำฟัน ฯลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ รายละเอียดของงาน ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน ควบคุมด…ุแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบในการทำงานของบริษัท ตรวจเช็คความพร้อมในการผลิตแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุง-หมุนเวียน แรงงานแต่ละแผนกให้สอดคล้องเหมาะกับสภาพการผลิต ช่วยปรับปรุงวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น การลดเวลาสูญเสีย , ของเสีย อื่นๆ สรุปรายงานการผลิตรายเดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 2 25,000 – 30,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพ…

24 August 2015 | 10:11 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments