หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต : ปาร์ติเกิลบอร์ด (ประจำโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

สมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต : ปาร์ติเกิลบอร์ด (ประจำโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – • วางแผนการผลิตไม้ปาร์ติเกิล บอร์ด และไม้เคลือบเมลามีน • ประสานงานกับฝ่ายขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรับข้อมูลการพยากรณ์ยอดขาย • ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อร่วมวางแผนการผลิต • ตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการวางแผนผลิต และตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้า จังหวัด สงขลา อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / การจัดการด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ 5 ปีด้าน…การวางแผนการผลิต 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน 5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และความคิดที่เป็นระบบ 6. มีทักษะในการสร้างทีมงาน บริหารทีมงาน 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล วิธีการสมัคร 1. สนใจติดต่อ อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย Bangkok 10110 Tel : 0-2656-8488 #173,344,365 Fax : 0-2656-8494 2.สมัครผ่านทาง Email : recruitment@mitrphol.com 3.สมัคร…

10 December 2015 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments