หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)

รับสมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL) รายละเอียดของงาน – ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอนงาน และผู้บริหารให้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม – ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เส…นอแนวทางแก้ไข ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน – จัดทำโครงการความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้เรื่อง…

7 May 2016 | 10:11 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments