หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำ อ.สิเกา จ.ตรัง (STA-SK)

หางาน มองหางาน หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำ อ.สิเกา จ.ตรัง (STA-SK)

ตำบลนาเมืองเพชร, อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง – บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี ศรีตรังเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรก และบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing) สวัสดิการ – โบนัสป…ระจำปีสูงสุด 4 เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำ อ.สิเกา จ.ตรัง (STA-SK) รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด สถ…

13 November 2017 | 11:54 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments