หัวหน้าส่วนไอที

งาน งานว่าง หัวหน้าส่วนไอที

ตำบลวังก์พง, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – กรุงเทพฯ – บบ Network ทั้งหมดของบริษัทฯ 8. พัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาระบบด้าน ERP เงินเดือน : ตามตกลง สถานที่ทำงาน : 362 ม.2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์. 032-621-541,032-622-404-5 กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท…จำนวน 1 อัตรา ประเภทของงาน : ไอที-คอมพิวเตอร์ ลักษณะของงาน : 1. พัฒนาระบบงานเพื่อใช้ในสำนักงานและสาขาตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษา VB, VB.net, Realfile 2. มีความรู้ในเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น XML, Web Service เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 3. เขียน-สร้าง พัฒนา และดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปภายในบริษัทฯ 4. ควบคุม ดูแล และ Backup ข้อมูล SQL Server ของโปรแกรม Bc Account 5. ควบคุม ดูแล และ Update Antivirus 6. ควบคุม ดูแล Mail Server ของบริษัทฯ ได้ 7. ควบคุม ดูแล และจัดการวางแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ และระ…

8 May 2017 | 11:23 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments