หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่ IT Support ประจำโรงงานนครปฐม

หางาน งานว่าง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่ IT Support ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ…งตำแหน่ง) ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่ IT Support ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน – ออกแบบ วิเคราะห์ ติดตั้งและปรับปรุงระบบ Server,network,Computer ภายในองค์กร – ควบคุมดูแล ทีมงาน IT Support ของบริษัท – ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ – แก้ไขปัญหาด้าน Software – Hardware ให้กับผู้ใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อา…

11 November 2015 | 11:20 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments