หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี

รับสมัครงาน งานว่าง หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี

KCG CORPORATION CO., LTD. – กรุงเทพฯ – เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ คุกกี้-แยม อิมพีเรียล เนยอลาวรี่ น้ำส้มชันควิก และขนมที่มีความอร่อยและมีคุณภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคมาไม่น้อยกว่า 50 ปี และกำลังเติบโตต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายอัตรา หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 19 ธ.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วา…งแผนและตรวจสอบการใชพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้า ร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3.ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่ง สินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและ วัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุมการตรวจนบั สินค้าคงคลงัของพนกังานข้ึน สินค้า 7. บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงาน ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อ ผู้บังคับบัญชา 9. มีส่วนร่วม…

19 December 2015 | 11:55 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments