หัวหน้าหน่วยงานบริการลูกค้า ประจำพื้นที่อีสาน(ขอนแก่น-บึงกาฬ)

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าหน่วยงานบริการลูกค้า ประจำพื้นที่อีสาน(ขอนแก่น-บึงกาฬ)

ตำบลบึงกาฬ, อำเภอเมืองบึงกาฬ, จังหวัดบึงกาฬ – ตำบลเมืองเก่า, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น – นักงาน(บางตำแหน่ง) – สวัสดิการเดินทางฟรี ( พนักงาน+ญาติสายตรง) ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยงานบริการลูกค้า ประจำพื้นที่อีสาน(ขอนแก่น-บึงกาฬ) รายละเอียดของงาน -ดูุแลพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.บึงกาฬ -วางแผนการให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถประจำทางและการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (คาร์โก้) แก่ลูกค้า กำกับและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานในความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาในการให้บริการและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำ…บลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 1 15,000- 20,000 + คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 30 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2-3 ปี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สมัครในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.บึงกาฬ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณจิตรเลขา จันทร์ศรี โทร : 053-241-933 ต่อ 402, 087-186-0007…

12 February 2017 | 11:52 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments