หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ(OIP) ประจำโรงงานนครราชสีมา

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ(OIP) ประจำโรงงานนครราชสีมา

Sermsuk Plc. – จังหวัดนครราชสีมา – “ผู้นำในการเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องดื่มครบวงจร” บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ เครื่องดื่มเอส น้ำดื่มคริสตัล คริสตัลโซดา โออิชิ ชาลิปตัน แรงเยอร์ พาวเวอร์พลัส หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ(OIP) ประจำโรงงานนครราชสีมา 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 08 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.วางแผนการตรวจสอบประจำปีและจัดทำสรุปผ…ลการตรวจสอบ 2.ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ และลงพื้นที่จริงที่โรงงานและสาขาตามแผนตรวจสอบประจำปี เช่น การตรวจสอบรายงานบัญชีขาด-เกินของพนักงานขาย, การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสต๊อคสินค้า เป็นต้น 3.สนับสนุนการตรวจสอบโรงงานและสาขาร่วมกับแผนกตรวจสอบ สำนักงานใหญ่ หรือผู้ตรวจสอบภายนอก และกรมสรรพสามิต 4.เป็นกรรมการในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ เช่น ขออนุมัติจัดสภาพตู้เย็น, ตรวจนับและทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ เป็นต้น สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน บุตรและคู่สมรส กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ เบ…

9 September 2015 | 10:21 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments