หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์กะทิ (โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

สมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์กะทิ (โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – วางแผนควบคุมการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร 2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกะทิ 1 ปี หรือ ในงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปี 3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ฝ่ายบุคคล สวัสดิการ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลือนขั้น-ตำ…บรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน กิจกรรม Happy Workplace (ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีความสุขในสถานที่ทำงาน) พาพนักงานไปใหว้พระทำบุญในเดือนเกิด อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงาน กทม. กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ชั้น 27 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 สมัครผ่านทาง E-mail สำหรับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานที่ โรงงาน ทิปโก้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ : ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 212 หม…

30 November 2015 | 8:56 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments